¿Venden más casas en Italia?

Säljer ni fler hus i Italien?

Nästan 160 000 bostäder och 46 000 fastigheter köptes och såldes i den kommersiella sektorn under andra kvartalet i år, med tillväxt, även om den minskade jämfört med föregående undersökning, med 3,9 % respektive 5,5 % under samma period. 2018. Fotografi av en marknad som i alla fall fortsätter att vara den som framgår av den senaste upplagan av Real Estate Statistics, publikationen redigerad av Inland Revenue Real Estate Market Observatory som analyserar utvecklingen av marknaden för tegelstenar för korsning – hänvisa till uppgifterna i transkriptionsanteckningarna av köpebreven med de som finns i fastighetsregistret och inteckningsdatabaserna.

Årets andra kvartal bekräftar den expansiva trenden på bostadsfastighetsmarknaden, som fortsätter med tillväxt som, även om den mattades av, inte har avstannat sedan 2014. Med 159 619 verksamheter är tillväxttakten registrerad under samma period föregående år lika med 3 , 9 % (det var + 8,8 % under föregående kvartal). Centrum och öarna är de områden som visar den mest markanta ökningen (+ 4,4 % respektive + 4,5 %). Följ nordost (+ 3,9 %), nordväst (+ 3,8 %) och söder (3 %).

En positiv signal även för garage- och parkeringsmarknaden (+ 5,2 %), dock i långsammare takt än föregående kvartal, då tillväxten hade varit tvåsiffrig (+ 10,4 %). Lager- och takvåningsförsäljningen ökade med 7,1 %, särskilt i de nordöstra områdena, där de nådde ökningar på 12,5 %, medan en trendvändning registreras, för denna sektor, på öarna, som går från + 10,6 % i föregående undersökning till – 9,8 %.

Om man analyserar bostadstrenden i stora städer sticker olika situationer ut: Bologna ökar försäljningen med 11,9 %, följt av Milano (+ 6,1 %) och Rom (+ 2,7 %), medan andra städer har alla negativa variationer (Palermo -0,2 %, Turin -1,1 %, Neapel -3,2 %, Genua -3,7 %, Florens -9,1 %).

Utvecklingen på lokalmarknaden var också bra (+ 5,5 %). I synnerhet inom den tertiär-kommersiella sektorn är kontorsförsäljningen åter negativ (-0,5 % jämfört med samma period 2018), medan butiker, vars senaste negativa variation går tillbaka till första kvartalet 2015, visar en fortsatt positiv trendtakt (+ 7,5%). Inom produktionssektorn, som huvudsakligen består av lager och industrier, byttes nästan 3 000 enheter, något under de utbytta volymerna under andra kvartalet 2018 (-1,4%); slutligen växer antalet utbyten inom jordbruksproduktionen kraftigt (752 transaktioner, vilket motsvarar en tillväxt på 21,6 %).