Reclamación de accidente de moto

De ersättningsbelopp som kan krävas efter en motorcykelolycka

En motorcykelolycka kan skapa skadliga konsekvenser i olika delar av en skadad motorcyklists liv. Allvarliga skador kan medföra dyra behandlingsavgifter och orsaka ytterligare stress, känslomässigt och ekonomiskt. Även om ersättning inte helt kommer att kunna återställa den fysiska och psykiska skadan, hjälper den till att lindra den ekonomiska bördan för offret.

Krav på motorcykelolycka

Motorcycle Accident Claims är en advokatbyrå som är specialiserad på att driva ersättningsärenden som involverar motorcykelolyckor. De har gett en översikt över vilka typer av betalningar som kan tilldelas en motorcyklist efter en olycka som inte var deras fel.

Ersättningar för motorcykelolyckor

Det råder ingen tvekan om att att bli motorcyklist är att acceptera en hög risknivå. De är en av de mest utsatta typerna av trafikanter. Faktum är att trafikolycksstatistik som släpptes av den brittiska regeringen 2018 tyder på att mellan 2016-17 löpte motorcyklister 62 gånger större risk att drabbas av ett dödsfall till följd av en olycka jämfört med bilförare. Det finns två allvarliga risker att ta hänsyn till, sannolikheten för en olycka och svårighetsgraden av resultatet. Motorcyklar kan nå höga hastigheter men har mindre kontroll eftersom de är begränsade till två hjul. De är också svårare för andra trafikanter att se, har en större utmaning att navigera på farliga vägar och väderförhållanden och är ofta offer för vårdslös körning av bilförare. Om en olycka är framme är chansen extremt stor att resultatet leder till en allvarlig skada.

Enkelt uttryckt har motorcyklister inte samma skyddsnivå som förare av fordon som bilar, lastbilar, lastbilar och bussar. Även om dessa förare har tillgång till säkerhetsbälten, krockkuddar och interiörskydd, har inte motorcyklister det. Istället låter de sig skyddas med skyddshjälmar och vadderade kläder. Detta går bara långt för att begränsa omfattningen av skador till följd av en olycka. Motorcyklister riskerar att flyga av sin motorcykel eller bli instängda eller klämda. Till exempel kan en kollision för en bilist lämna föraren med whiplash, medan samma typ av olycka för en motorcyklist kan bli mycket dyrare.

Hur mycket ersättning du får beror på flera faktorer, där typen av skada är en av de viktigaste faktorerna. Det finns många typer av skador som du kan få till följd av en motorcykelolycka. Dessa kan uppstå i vilken fysisk form som helst, inklusive huvudskador, armskador, benskador och andra skador på hela kroppen. Offret kan också lida av ett psykiskt tillstånd som depression på grund av olyckan och den negativa inverkan den har haft på deras liv.

När det gäller beräkning av skadeersättning kan en vägledning användas för att fastställa lägsta och högsta belopp som ska beviljas. Enligt vår erfarenhet ger skador som involverar förlamning i allmänhet några av de dyraste utbetalningarna. Quadriplegia involverar partiell eller total förlust av alla fyra lemmar och bål med utbetalningar som sträcker sig från 262 350 till 326 700. Paraplegi är ett liknande tillstånd, men det påverkar inte armarna, så utbetalningarna varierar från 177 100 till 299 900. Ett annat allvarligt tillstånd är total blindhet och dövhet med framgångsrika skadeståndsanspråk som ger upp till 326 700.

I slutändan kommer förhållanden som har allvarliga långsiktiga konsekvenser att ge de högsta ersättningsbeloppen. Fler mindre kortsiktiga skador kommer att belöna lägre belopp, men ersättning är fortfarande fördelaktig och kommer att hjälpa till att lätta på den ekonomiska pressen. Till exempel kan whiplash ge betalningar på 1 705 till 20 185 beroende på hur länge det varar och om operation krävs.

«4 viktiga frågor att ställa när du köper ett bolånDe viktigaste ekonomiska övervägandena för att förlora en nära och kära »

4 sätt att refinansiera räntorna för studielån

KLICKA FOTO SE MER ↑ ↑ HÄR PÅ GANARDINEROPORINTERNET.ME VI VISAR DIG Letar du efter ett sätt att tjäna extra pengar online och arbeta deltid online? Ett deltidsarbete som inte tar mycket tid? Ett gratis och flexibelt onlinejobb som du kan göra hemifrån? Så jag skulle säga att den här toppen är för dig, missa inte tillfället, registrera dig och arbeta var och en dagligen och få förmåner för det. ← KLICKA FOTO SE MER